Miejsca

Bróg (rekonstrukcja)
Budynek inwentarski z Bryk z ok. 1900 r.
Budynek inwentarski z Karczmiska z 1925 r.
Budynek inwentarski z Perek-Mazowsza z przełomu XIX i XX w.
Chałupa z Czyż z 1888 r.
Chałupa z Czyż z 1946 r.
Chałupa z Dąbrowy-Moczydeł z 1926 r.
Chałupa z Jacowlan z końca XIX w.
Chałupa z Pieczysk z 1864 r.
Chałupa z Tymianek-Buci z końca XIX w.
Chałupa ze Starej Grzybowszczyzny z II poł. XIX w.
Dom z Piszczat-Piotrowięt z ok. 1920 r.