Budynek inwentarski z Karczmiska z 1925 r.

Miejsca

Ściany budynku wykonano z bali łączonych ze sobą sumikowo-łątkowo. Bryłę przykrywa gontowy dach typu naczółkowego, charakteryzujący się załamaniem połaci dachowej nad szczytem. Od strony podwórka, tuż nad wejściami, widoczne są wykusze, zwane „kukawkami”, które ułatwiały załadunek siana na poddasze. Dawniej budynek pełnił funkcję obory i owczarni. Był własnością Leśnictwa Karczmisko. W 1990 roku Lasy Państwowe przekazały obiekt do Muzeum.

Audio