Projekty

Kultura bez barier – Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 118 130,00 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pt.   „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne”   (UMOWA nr 61/KBB/041/2022; termin realizacji projektu 01.09.2022 r. – 15.06.2023 r.). Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja”
„Tkanina dwuosnowowa Podlasia – dzieło sztuki ludowej i jego popularyzacja” to projekt dofinansowany kwotą 20 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna (2022).
„Spotkanie z dziedzictwem kulturowym wsi"
Operacja pn. SPOTKANIE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM WSI współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały warsztaty z twórcami ludowymi i osobami zajmującymi się zielarstwem oraz pokaz obrzędu żniwnego w wykonaniu zespołów ludowych.
„Pogrzebowe pieśni podlaskiej prababki”
„Pogrzebowe pieśni podlaskiej prababki” to tytuł projektu, na którego realizację Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dostało dofinansowanie w wysokości 40 000 złotych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2021. Efektem projektu będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń ludowych pieśni żałobnych z powiatu monieckiego.
„Muzealne ABC”
„Muzealne ABC” to tytuł projektu, na realizację którego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie w wysokości 86 tys. złotych ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Powstał cykl filmów krótkometrażowych. Ich tematyka jest różnorodna, od historii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, po podlaską obrzędowość.
„Tańcowała igła z nitką”
„Tańcowała igła z nitką” to tytuł projektu, na którego realizację Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 w wysokości 61 000 złotych. Podczas dwutygodniowych warsztatów sześcioro mieszkańców województwa podlaskiego nauczyło się szyć stroje ludowe.
„Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”
„Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” to inwestycja, która została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniósł 97 170 zł, wysokość dofinansowania to 65 578,45 zł.
„Mistrzowska tkanina”
„Mistrzowska tkanina” to projekt, na realizację którego Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w wysokości 14 000 zł.
„W moim sercu wolność gra”
„W moim sercu wolność gra” to projekt dofinansowany ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”promującego wydarzenia nawiązujące do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wysokość dofinansowania wyniosła 77 000 zł.
„Podróże (do) przeszłości. Konserwacja pojazdów konnych z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – etap I”
„Podróże (do) przeszłości. Konserwacja pojazdów konnych z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – etap I” to projekt dofinansowany kwotą 21 664 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych (2019). Wkład własny do projektu w wysokości 5 366 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.