Projekty

”Na ratunek zabytkom – zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej”
”Na ratunek zabytkom – zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej” to projekt dofinansowany kwotą 70 500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Wkład własny do projektu, w wysokości 43 886 zł, pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
„Pałka, zapałka, dwa kije…”
„Pałka, zapałka, dwa kije…” to projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Celem projektu, zrealizowanego w pierwszej połowie października 2019 r., było zapoznanie najmłodszych dzieci (przedszkolaków) z ludowymi grami i zabawami.
„Ukryte – krajka w domu i muzeum”
„Ukryte – krajka w domu i muzeum” to projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2019 r. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z unikatowym i zanikającym zjawiskiem kultury materialnej, jakie stanowi krajka – dekoracyjny pasek tkany metodą tradycyjną, dawniej używany powszechnie jako element ozdobny oraz przedmiot praktyczny w gospodarstwie wiejskim.
Targi EkoSmaki Podlasia!
14 lipca 2019 r. na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie od godziny 11:00 do 17:00 odbywały się Targi EkoSmaki Podlasia! EkoSmaki Podlasia to targi produktów regionalnych i tradycyjnych charakteryzujących się wysoką jakością.
„Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”
Lata 2016–2018 to czas realizacji projektu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod nazwą: „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
„Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”
„Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” to projekt Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
„Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki”
W dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, została zawarta umowa przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, na realizację projektu „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.