Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCYCH WYDAWNICTWA:

KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA

Publikacje można nabyć w biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 lub w kasie (w soboty i niedziele podczas sezonu turystycznego) w godz. 9.00-17.00.
Wydawnictwa można zamówić również drogą elektroniczną podając tytuły i liczbę zamówionych książek oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: edukacja@skansen.bialystok.pl
  • Ceny podane przy wydawnictwach w zamieszczonym wykazie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O kosztach zostaną Państwo poinformowani po złożeniu zamówienia.
  • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
  • Zamówione książki wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczona będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Otrzymujecie Państwo od nas dowód zakupu w postaci faktury VAT.
TRADYCYJNE BIMBROWNICTWO NA PODLASIU. Historia i współczesność.
TRADYCYJNE BIMBROWNICTWO NA PODLASIU. Historia i współczesność. Hubert Czochański, Wasilków 2017
BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI. Przewodnik
BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI. Przewodnik, Artur Gaweł, Białystok 2012
ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU (II wydanie)
ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU (II wydanie), Artur Gaweł, Białystok 2013
FALCONRY – ITS INFLUENCE ON BIODIVERSITY AND CULTURAL HERITAGE IN POLAND AND ACROSS EUROPE / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie
FALCONRY – ITS INFLUENCE ON BIODIVERSITY AND CULTURAL HERITAGE IN POLAND AND ACROSS EUROPE / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie, red. Urszula Szymak i Przemysław Sianko, Wasilków 2016
KATALOG TWÓRCÓW LUDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
KATALOG TWÓRCÓW LUDOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, Wojciech Kowalczuk, Białystok 2015
JAKUB SMOLSKI. WIEJSKI FOTOGRAF Z ŁUKI
JAKUB SMOLSKI. WIEJSKI FOTOGRAF Z ŁUKI, Wojciech Kowalczuk, Białystok 2010
KRZYŻ KOWALSKI NA PODLASIU
KRZYŻ KOWALSKI NA PODLASIU, Wojciech Kowalczuk, Białystok 2013
DOLINAMI RZEK
DOLINAMI RZEK, Jerzy Cetera, Artur Gaweł, Dan Wołkowycki, Białystok 2002