Publishers

„Dziecko w tradycyjnej społeczności wiejskiej Podlasia”
TKANINA DWUOSNOWOWA
ROCZNIK PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ, tom I Drewniana architektura sakralna
TRADYCYJNE STROJE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO CZĘŚĆ I
ZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE (wydanie III)
„Od ziarenka do bochenka”
„Od wełny i lnu do tkaniny ze snu”
„Obróbka włókna w tradycji ludowej północno-wschodniej Polski”
„Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu”
„Sztuka ludowa Podlasia”