Miejsca

Spichlerz z Brzósek Starych z 1894 r.
Spichlerz z Dąbrowy Wielkiej z ok. 1880 r.
Spichlerz z Gąsówki Starej z lat 20-tych XX w.
Spichlerz z Gąsówki Starej z ok. 1880 r.
Spichlerz z Karczmiska z ok. 1920 r.
Spichlerz z Lewek z przełomu XIX i XX w.
Spichlerz z Mierzwina Dużego z ok. 1890 r.
Spichlerz z Tymianek-Buci z końca XIX w.
Spichlerz ze Starej Wsi z XVIII w.
Stodoła z Czarnej Białostockiej z 1922 r.
Stodoła z Jurowiec, I poł. XIX w.
Stodoła z Karczmiska, 1920-1925 r.