Miejsca

Dom z Uszy Wielkiej, 1922 r.
Dróżniczówka z Białegostoku z przełomu XIX i XX w.
Dwór z Bobry Wielkiej z 1817-1818 r.
Gajówka z Krusznika z 1923 r.
Kurnik – rekonstrukcja
Kuźnia z Gródka, 1903-1914 r.
Leśna bimbrownia 2000-2022 r.
Leśniczówka z Lipniaka z 1924 r.
Maneż z Tyborów Uszyńskich, 1930 r.
Młyn z Bagniuk z 1941 r.
Piwnica z Karczmiska z 1920-1925 r. (rekonstrukcja)
Remiza z Rudki z 1925 r.