Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCYCH WYDAWNICTWA:

KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA

Publikacje można nabyć w biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 lub w kasie (w soboty i niedziele podczas sezonu turystycznego) w godz. 9.00-17.00.
Wydawnictwa można zamówić również drogą elektroniczną podając tytuły i liczbę zamówionych książek oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: edukacja@skansen.bialystok.pl
  • Ceny podane przy wydawnictwach w zamieszczonym wykazie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O kosztach zostaną Państwo poinformowani po złożeniu zamówienia.
  • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
  • Zamówione książki wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczona będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Otrzymujecie Państwo od nas dowód zakupu w postaci faktury VAT.
„Dziecko w tradycyjnej społeczności wiejskiej Podlasia”
„Dziecko w tradycyjnej społeczności wiejskiej Podlasia” autorstwa Moniki Siemieniuk, to kolejny katalog do wystawy stałej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej - wystawy wnętrza chałupy z Dąbrowy-Moczydeł.
TKANINA DWUOSNOWOWA
TKANINA DWUOSNOWOWA, Wojciech Kowalczuk, Wasilków 2022
ROCZNIK PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ, tom I Drewniana architektura sakralna
ROCZNIK PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ, tom I Drewniana architektura sakralna, Wasilków 2022
TRADYCYJNE STROJE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO CZĘŚĆ I
TRADYCYJNE STROJE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO CZĘŚĆ I, Elżbieta Piskorz-Branekova we współpracy z Aleksandrą Plutą, Wasilków 2022
ZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE (wydanie III)
ZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE (wydanie III), Artur Gaweł, Wasilków 2021
„Od ziarenka do bochenka”
„Od ziarenka do bochenka” to wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej przeznaczone dla dzieci. Inspiracją do jego powstania były dwie, znajdujące się na terenie skansenu, wystawy...
„Od wełny i lnu do tkaniny ze snu”
„Od wełny i lnu do tkaniny ze snu” to kolejne wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej przygotowane z myślą o dzieciach. Ten, pełen ilustracji zeszyt z zagadkami, zadaniami i...
„Obróbka włókna w tradycji ludowej północno-wschodniej Polski”
„Obróbka włókna w tradycji ludowej północno-wschodniej Polski” autorstwa Aleksandry Pluty, to kolejny katalog do wystawy stałej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Jej ideą jest ukazanie niezwykle ważnej dziedziny wytwórczości wiejskiej, jaką jest tkactwo.
„Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu”
„Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu” autorstwa Artura Gawła to katalog poświęcony wystawie stałej, znajdującej się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, w spichlerzu dworskim ze Starej Wsi.
„Sztuka ludowa Podlasia”
„Sztuka ludowa Podlasia” Katalog autorstwa Wojciecha Kowalczuka do wystawy stałej przedstawia wszystkie dziedziny twórczości ludowej z terenu obecnego województwa podlaskiego na przykładzie bogatej kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, której część została wyeksponowana na poddaszu dworu z Bobry Wielkiej.