Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCYCH WYDAWNICTWA:

KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA

Publikacje można nabyć w biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 lub w kasie (w soboty i niedziele podczas sezonu turystycznego) w godz. 9.00-17.00.
Wydawnictwa można zamówić również drogą elektroniczną podając tytuły i liczbę zamówionych książek oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: edukacja@skansen.bialystok.pl
  • Ceny podane przy wydawnictwach w zamieszczonym wykazie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O kosztach zostaną Państwo poinformowani po złożeniu zamówienia.
  • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
  • Zamówione książki wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczona będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Otrzymujecie Państwo od nas dowód zakupu w postaci faktury VAT.
„Sochy, sierpy, stępy…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie”
„Sochy, sierpy, stępy…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie” Huberta Czochańskiego to katalog do wystawy stałej pokazującej narzędzia i sprzęty związane z uprawą, przechowywaniem i obróbką płodów rolnych na przełomie XIX i XX wieku.
ROCZNIK PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ, tom II Przemysł ludowy
ROCZNIK PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ, tom II Przemysł ludowy, Wasilków 2023
„Życie codzienne w ziemiańskim dworze z Bobry Wielkiej”
„Życie codzienne w ziemiańskim dworze z Bobry Wielkiej” autorstwa Urszuli Szymak-Waśkiewicz to historia budynku i tych, którzy ją tworzyli – dawnych mieszkańców. Jest katalogiem do wystawy wnętrz dworskich w najokazalszym zabytku na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
„Dziecko w tradycyjnej społeczności wiejskiej Podlasia”
„Dziecko w tradycyjnej społeczności wiejskiej Podlasia” autorstwa Moniki Siemieniuk, to kolejny katalog do wystawy stałej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej - wystawy wnętrza chałupy z Dąbrowy-Moczydeł.
TKANINA DWUOSNOWOWA
TKANINA DWUOSNOWOWA, Wojciech Kowalczuk, Wasilków 2022
ROCZNIK PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ, tom I Drewniana architektura sakralna
ROCZNIK PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ, tom I Drewniana architektura sakralna, Wasilków 2022
TRADYCYJNE STROJE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO CZĘŚĆ I
TRADYCYJNE STROJE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO CZĘŚĆ I, Elżbieta Piskorz-Branekova we współpracy z Aleksandrą Plutą, Wasilków 2022
ZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE (wydanie III)
ZDOBNICTWO DREWNIANYCH DOMÓW NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE (wydanie III), Artur Gaweł, Wasilków 2021
„Od ziarenka do bochenka”
„Od ziarenka do bochenka” to wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej przeznaczone dla dzieci. Inspiracją do jego powstania były dwie, znajdujące się na terenie skansenu, wystawy...
„Od wełny i lnu do tkaniny ze snu”
„Od wełny i lnu do tkaniny ze snu” to kolejne wydawnictwo Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej przygotowane z myślą o dzieciach. Ten, pełen ilustracji zeszyt z zagadkami, zadaniami i...