Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMAWIAJĄCYCH WYDAWNICTWA:

KLAUZULA INFORMACYJNA WYDAWNICTWA

Publikacje można nabyć w biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30 lub w kasie (w soboty i niedziele podczas sezonu turystycznego) w godz. 9.00-17.00.
Wydawnictwa można zamówić również drogą elektroniczną podając tytuły i liczbę zamówionych książek oraz pełne dane adresowe niezbędne do wysyłki i wystawienia faktury VAT.

  • Zamówienia przyjmujemy na adres: edukacja@skansen.bialystok.pl
  • Ceny podane przy wydawnictwach w zamieszczonym wykazie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  • Ceny nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. O kosztach zostaną Państwo poinformowani po złożeniu zamówienia.
  • Opłatę za zamówione wydawnictwa należy uiścić przelewem bankowym na konto Muzeum, którego numer przesłany zostanie e-mailem. Na przelewie prosimy podać dane adresowe oraz tytuły zakupionych książek.
  • Zamówione książki wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto Muzeum. Przesyłka dostarczona będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Otrzymujecie Państwo od nas dowód zakupu w postaci faktury VAT.
„Bartnictwo i pszczelarstwo na Podlasiu”
„Bartnictwo i pszczelarstwo na Podlasiu” autorstwa Przemysława Sianko Wystawa stała „Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu” wzbogaciła się o swój katalog....
„Dawne leśnictwo na Podlasiu”
Wraz z otwarciem stałej ekspozycji dotyczącej leśnictwa na Podlasiu, Muzeum udostępniło zwiedzającym katalog do tejże wystawy. W wydawnictwie omówiono zarys kształtowania się osadnictwa na...
„Krajka. Sokólska tkanina ludowa”
„Krajka. Sokólska tkanina ludowa” to skarbnica wiedzy o tkanych pasach, będących kiedyś na Sokólszczyźnie nieodłącznym elementem wiejskiej obrzędowości . Autorki – Aleksandra Pluta i Edyta Wiśniewska przywołują historię krajki, opowiadają o jej znaczeniu praktycznym i symbolicznym, pochylają się nad wzornictwem i kolorystyką. To fascynująca lektura dla wszystkich miłośników kultury ludowej i bezcenna inspiracja dla osób zajmujących się tkactwem.
„Mechanizacja rolnictwa na podlaskiej wisi”
Katalog do wystawy stałej prezentuje wybrane maszyny rolnicze zaprojektowane i zbudowane w Polsce w okresie po II wojnie światowej. Zastosowanie na szeroką skalę maszyn takich jak żniwiarki czy...
LECIEŃ
LECIEŃ, Zbigniew Nasiadko, Wasików 2017
Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki
Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, Wasilków 2017
PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Przewodnik.
PODLASKIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ. Przewodnik. Artur Gaweł, Wasilków 2017
TRADYCYJNE BIMBROWNICTWO NA PODLASIU. Historia i współczesność.
TRADYCYJNE BIMBROWNICTWO NA PODLASIU. Historia i współczesność. Hubert Czochański, Wasilków 2017
BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI. Przewodnik
BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI. Przewodnik, Artur Gaweł, Białystok 2012
ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU (II wydanie)
ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU (II wydanie), Artur Gaweł, Białystok 2013