Plan zamówień publicznych

plan
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej - aktualizacja 18 maja 2017r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020 - aktualizacja 14.04.2020 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2022 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2023 roku w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej