Projects

”Na ratunek zabytkom – zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej”
„Pałka, zapałka, dwa kije…”
„Ukryte – krajka w domu i muzeum”
Targi EkoSmaki Podlasia!
„Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”
„Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu”
„Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki”