Zwierzęta w estetyce ludowej

Aktualności

We dworze z Bobry Wielkiej można oglądać nową wystawę czasową  poświęconą naszym braciom mniejszym, której otwarcie odbyło się 13 maja podczas Nocy Muzeów. Tytuł wystawy „Zwierzęta w estetyce ludowej”. To opowieść o tym, jak postrzegano zwierzęta na dawnej podlaskiej wsi, te gospodarskie, te żyjące dziko i te fantastyczne, stworzone w wyobraźni ludowych artystów.

Na wystawie można zobaczyć eksponaty z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej: stworzone przez twórców ludowych tkaniny, rzeźby, makatki, oleodruki, elementy pieczywa obrzędowego. Autorki Aleksandra Pluta i Monika Siemieniuk podzieliły je na trzy grupy.

Pierwsza, być może najważniejsza, to „Zwierzęta wokół nas”, poświęcona tym, bez których życie na wsi byłoby praktycznie niemożliwe, które były źródłem pożywienia, elementów odzieży czy wreszcie siły potrzebnej do uprawiania pól. Z nimi związane było życie codzienne, ale i odświętne – wiele obrzędów wiązało się z zapewnieniem zwierzętom gospodarskim bezpieczeństwa i zdrowia w czasach, gdy medycyna nie była tak zaawansowana i tak dostępna, jak dziś.

Druga grupa  to „Zwierzęta fantastyczne i egzotyczne”, których próżno szukać w krajobrazie podlaskiej wsi. Rodziły się w wyobraźni twórców, nawet jeśli istniały naprawdę – jak pawie zdobiące malowane makatki, których autorzy raczej nie mieli okazji podziwiać tych pięknych ptaków w naturze. Niektóre z tych zwierząt w ogóle nie mają swoich odpowiedników w przyrodzie, na przykład „zwierza” – charakterystyczny motyw tradycyjnych tkanin dwuosnowowych z Janowa, wymyślony przez Adolfa Jaroszewicza, powtarzany przez kolejne pokolenia tkaczek.

Osobną grupę prezentowanych na wystawie muzealiów stanowić będą rzeźbione ptaki. To najpopularniejsi zwierzęcy bohaterowie sztuki ludowej. Niemal każdy twórca parający się rzeźbą ma ich w swoim dorobku co najmniej kilka. W kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej jest ich ponad trzysta, wielu autorów. Na wystawie można będzie podziwiać różnorodność gatunków i bogactwo form w jakie rzeźbiarze ubierali swoich bohaterów.

Wystawa będzie czynna do 30 lipca.