Wystawa „Jesień w sadzie i w ogrodzie”

Aktualności

W budynku szkoły z Kalinowa-Solek na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej można oglądać wystawę malarstwa Natalii Masłowskiej „Jesień w sadzie i w ogrodzie”. To jesienne krajobrazy i martwe natury inspirowane przyrodą i architekturą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Autorka jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Uczęszcza też do Młodzieżowego Domu Kultury, doskonaląc swoje umiejętności artystyczne w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Grafiki prowadzonej przez Monikę Sienkiewicz.

Podczas otwarcia wystawy, w niedzielę 19 listopada 2023 r., młoda artystka poprowadziła warsztaty plastyczne.